FANDOM


1st seasonEdit

episodes
image episode title

no.

Nurarihyon01-20 Becoming the Lord of Pandemonium

魑魅魍魎の主となれ

Chimimoryō no nushi to nare

1
Nurarihyon02-46 Poison Wings Dance in the Bamboo Thicket

毒羽根は竹林に舞う

Dokubane wa chikurin ni mau

2
Nurarihyon03-17 Yura Keikain and the Kiyojūji Paranormal Patrol

花開院ゆらと清十字怪奇探偵団

Keikain Yura to Kiyojūji Kaikitantei-dan

3
Nurarihyon04-45 The Rat of Darkness Devours the Cat

闇の鼠は猫を喰らう


Yami no nezumi wa neko o kurau

4
Nurarihyon05-06 Red Plum Blossoms on the Demons’ Mountain

鬼棲む山に紅き梅は咲く

Onisumuyama ni akakiume wa saku

5
Nurarihyon06-23 A Trap is Set on the Evil Mountain

魔の山に仕組まれし罠

Ma no yama ni shikumareshi wana

6
Nurarihyon07-33 Darkness Moves on the Night of the New Moon

新月の夜に闇が動いた S

hingetsu no yoru ni yami ga ugoita

7
Nurarihyon07-03 Cold-Blooded Umewakamaru!

梅若丸、無残!

Umewakamaru, muzu!

8
Nurarihyon08-19 Gyūki's Beloved Nura Clan

牛鬼の愛した奴良組

Gyūki no aishita Nuragumi

9
Nurarihyon09-01 Eating the Fruit from Beyond the Evil Mirror

魔鏡来りて果実を喰らう

Makyō kitarite kajitsu o kurau

10
Nurarihyon10-01 The Vanguard Wind Blows from the West

先陣の風、西の方より

Senjin no kaze, nishi no kata yori

11
Nurarihyon11-19 Tamazuki and the Seven Shadows

玉章と七つの影

Tamazuki to nanatsu no kage

12
Nurarihyon12-43 The Inugamigyōbu Danuki Tamazuki's Beckoning

隠神刑部狸玉章の手招き

Inugamigyōbu Danuki Tamazuki no temaneki

13
Nurarihyon14-37 Fierce Fire and Sudden Rain

刧火と驟雨

Gōka to shūu

14
Nurarihyon15-45 The Fighting Girls

闘女、百花繚乱

Tōju, hyakka ryōran

15
Nurarihyon16-18 The Sublime Spirit Burns Crimson

気高き魂、紅に燃ゆ Ketakaki tamashii, kurenai ni moyu

16
Nurarihyon17-45 Natsumi and Lord Senba

夏実と千羽様

Natsumi to Senba-sama

17
Nurarihyon18-11 The Evil Dog Howls at the Ruins

凶犬、廃墟に咆哮す

Kyōken, haikyo ni hōkōsu

18
Nurarihyon19-11 The Curtain Falls in the Darkness

幕は闇より開く

Maku wa yami yori hiraku

19
Nurarihyon20-07 The 7:3 Pledge of Loyalty

七分三分の盃

Shichibun sanbun no sakazuki

20
Nurarihyon21-09 Towards the Sunrise

暁に

Akatsuki ni

21
Nurarihyon22-02 Darkness and Ice

闇と氷

Yami to kōri

22
Nurarihyon23-10 Maō's Hammer

魔王の小槌

Maō no kozuchi

23
Nurarihyon24-09 The Moon is in the Sky

月は空にある

Tsuki wa sora ni aru

24
Nurarihyon25-41 The Afterglow of Youth

少年たちの残照

Shōnen tachi no zanshō

25
Nurarihyon25-75 recap 26

sennen makyoEdit